Z psychoterapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać osoby, które potrzebują leczenia metodami psychologicznymi.

Jest ona adekwatną metodą leczenia osób, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie),
 • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne i inne),
 • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne),
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości,
 • problemów ze snem (np. bezsenność, koszmary nocne),
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).

 

     Ponadto ta forma psychoterapii jest odpowiednia nawet wtedy, kiedy osoba bezpośrednio nie odczuwa objawów nerwicowych lub depresyjnych, cierpi natomiast z powodu:

 • trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich,
 • trudności w wyrażaniu i rozumieniu uczuć i emocji swoich i innych,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • nadmiernego zamartwiania się o członków rodziny,
 • trudności w adaptacji do nowych sytuacji, kryzysy rozwojowe, żałoba, niepełnosprawność

       O formie psychoterapii czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po kilku (2 - 3) wstępnych konsultacjach diagnostycznych. Prowadzenie psychoterapii odbywa się pod stałą superwizją.