Czym jest psychoterapia?

 

          Psychoterapia jest procesem leczenia wykorzystującym przede wszystkim relację terapeutyczną, jaka rozwija się pomiędzy pacjentem a terapeutą w trakcie trwania procesu. Praca terapeutyczna polega na dostarczaniu pacjentowi nowego rozumienia jego rzeczywistości wewnętrznej i zewnętrznej co między innymi stanowi bazę do wprowadzania korzystnych zmian w funkcjonowaniu psychicznym i społecznym.

 

Czym jest psychoterapia psychodynamiczna?

 

      Podejście psychodynamiczne zostało opracowane na podstawie dorobku współczesnej psychiatrii oraz uznanych koncepcji psychoanalitycznych. Paradygmat psychoanalityczny zakłada, że rozumienie życia psychicznego wymaga refleksji nad nieświadomością. Głównym narzędziem w psychoterapii psychodynamicznej jest dialog terapeutyczny.

 

Dla kogo?

 

     Z psychoterapii prowadzonej w nurcie psychodynamicznym mogą skorzystać osoby, które potrzebują leczenia metodami psychologicznymi.

Jest ona adekwatną metodą leczenia osób, które cierpią z powodu:

 • zaburzeń lękowych (np. napady paniki, stany lękowe, fobie),
 • dolegliwości psychosomatycznych (np. bóle w klatce piersiowej, migreny, bóle żołądka, problemy dermatologiczne i inne),
 • innych zaburzeń lub objawów o podłożu nerwicowym (natrętne myśli, kompulsje, objawy hipochondryczne),
 • zaburzeń depresyjnych i innych zaburzeń nastroju,
 • zaburzeń osobowości,
 • problemów ze snem (np. bezsenność, koszmary nocne),
 • zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia).

 

     Ponadto ta forma psychoterapii jest odpowiednia nawet wtedy, kiedy osoba bezpośrednio nie odczuwa objawów nerwicowych lub depresyjnych, cierpi natomiast z powodu:

 • trudności w relacjach interpersonalnych czy partnerskich,
 • trudności w wyrażaniu i rozumieniu uczuć i emocji swoich i innych,
 • braku satysfakcji z życia,
 • niskiego poczucia własnej wartości,
 • trudności w utrzymaniu, stabilnych satysfakcjonujących relacji z innymi,
 • nadmiernego zamartwiania się o członków rodziny,
 • trudności w adaptacji do nowych sytuacji, kryzysy rozwojowe, żałoba, niepełnosprawność

       O formie psychoterapii czy podjęciu dalszego kontaktu psychoterapeutycznego decydujemy po kilku (2 - 3) wstępnych konsultacjach diagnostycznych. Prowadzenie psychoterapii odbywa się pod stałą superwizją. 

 

        Skuteczność psychoterapii                           

 

https://kcp.com.pl/skutecznosc

 

W odróżnieniu od innych metod terapeutycznych, psychoterapia psychodynamiczna obejmuje leczeniem bardzo szerokie spektrum psychopatologii, uwzględniając Międzynarodową Klasyfikację Chorób (ICD-10, DSM-V),

Wykazuje wysoką skuteczność w leczeniu: zaburzeń osobowości, zaburzeń depresyjnych, lękowych, nerwicowych oraz innych złożonych trudności emocjonalnych. Skuteczność terapii potwierdzona jest oraz weryfikowana wieloletnimi badaniami naukowymi (Shedler, 2010 w: American Psychologist, tom 65(2) Luty - Marzec 2010, s. 98-109, University of Colorado Denver, School of Medicine), z których wynika, że praca skoncentrowana jest nie tylko na redukcji objawów, ale również zakłada podstawowe zmiany w zakresie funkcjonowania społecznego i interpersonalnego.