beatawid@wp.pl

+48 725 790 323

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej - Beata Widera - Brzóska

     Jestem absolwentką pedagogicznych studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz psychologicznych ukończonych  w  Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach.  Od roku 2003 związana jestem z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na stanowisku wychowawcy, pedagoga, psychoterapeuty i psychologa.

 

     Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu:

- oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

- diagnozy i terapii psychologiczno -  pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.  

Ukończyłam również wiele kursów i szkoleń poszerzających warsztat pracy pedagogicznej i psychologicznej.

      Od roku 2006 rozpoczęłam pracę z osobami dorosłymi borykającymi się z trudnościami zdrowia psychicznego jako kierownik Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie.

 

      Od roku 2011 roku działam aktywnie na rzecz osób z trudnościami zdrowia psychicznego i przełamywania stereotypów oraz uprzedzeń w odbiorze społecznym.  Wspieram działalność stowarzyszeń na rzecz rozwoju i wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych; jestem członkiem Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”.

 

       Realizuje diagnozę i terapię z zakresu trudności wychowawczych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności wieku dorastania i pojawiających się tendencji do kształtowania się osobowości w kierunku nieprawidłowym. Pomagam pacjentom dorosłym  z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości i innymi objawami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie i powodującymi brak satysfakcji z życia.

Coś więcej..

     Nazywam się Beata Widera-Brzóska i z wykształcenia jestem pedagogiem, psychologiem i dyplomowanym psychoterapeutą. Ukończyłam całościowe szkolenie w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Szkoła Psychoterapii jest kursem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

 

     Prowadzę psychoterapię indywidualną w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i przestrzegam kodeksu etycznego psychoterapeuty psychodynamicznego. Jestem również w trakcie specjalizacji psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży, jednocześnie ubiegając się tym samym o tytuł specjalisty krajowego.

mgr Beata Widera-Brzóska

+48 725 790 323