O MNIE

     

Witam na mojej stronie. Nazywam się Beata Widera- Brzóska i z wykształcenia jestem pedagogogiem, psychologiem i  psychoterapeutą w trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w procesie certyfikacji. Szkoła Psychoterapii jest kursem rekomedowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej.

                                      

       Jestem  absolwentką pedagogicznych studiów na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz psychologicznych ukończonych  w  Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Katowicach.  Od roku 2003 związana jestem z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi na stanowisku wychowawcy, pedagoga, psychoterapeuty i psychologa.

     Ukończyłam również studia podyplomowe z zakresu:

- oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

- diagnozy i terapii psychologiczno -  pedagogicznej na Akademii Pedagogicznej w Krakowie.  

Ukończyłam również wiele kursów i szkoleń poszerzających warsztat pracy pedagogicznej i psychologicznej.

      Od roku 2006 rozpoczęłam pracę z osobami dorosłymi borykającymi się z trudnościami zdrowia psychicznego prowadząc Dzienny Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie powiatu cieszyńskiego na stanowisku kierownika.

      Od roku 2011 roku działam aktywnie na rzecz osób z trudnościami zdrowia psychicznego i przełamywania stereotypów i uprzedzeń w odbiorze społecznym.  Wspieram działalność stowarzyszeń na rzecz rozwoju i wspierania dzieci, młodzieży i dorosłych; jestem członkiem Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” oraz Stowarzyszenia na Rzecz Harmonijnego Rozwoju dzieci i Młodzieży „Nasze Dzieci”.

       Realizuje diagnozę i terapię z zakresu trudności wychowawczych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności wieku dorastania, problemów w funkcjonowaniu rodziny. Pomagam pacjentom dorosłym  z zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi, osobowości i innymi objawami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie i powodujących brak satysfakcji z życia,  

  Prowadzę psychoterapię indywidualną i rodzinną w oparciu o paradygmat psychodynamiczny. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i przestrzegam kodeksu etycznego psychoterapeuty psychodynamicznego.

 

                              Zapraszam na konsultację w moim gabinecie.

       

 

 

POZNAJ NASZE PROJEKTY