beatawid@wp.pl

+48 725 790 323

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej - Beata Widera - Brzóska

Rozpoczęcie procesu psychoterapii odbywa się zazwyczaj po kilku konsultacjach. Na podstawie hipotez diagnostycznych i wyłaniających się trudności w obszarze funkcjonowania osobowości można zaproponować psychoterapię z settingiem raz lub dwa razy w tygodniu. Regularna praca z psychoterapeutą wpływa korzystnie na funkcjonowanie na wielu płaszczyznach życia i pozwala na ukojenie wewnętrznych dylematów i konfliktów.

Psychoterapia indywidualna pacjentów młodzieżowych i dorosłych

Spotkania z psychologiem polegają na udzielaniu wsparcia emocjonalnego o charakterze krótkoterminowym. Korzyściami płynącymi z kontaktu z psychologiem są możliwość uruchomienia przez pacjenta zapomnianych zasobów funkcjonujących w obrębie jego osobowości lub nabywanie nowych, które znacząco wpłyną na proces adaptacji do otaczającej rzeczywistości. 

Pomoc psychologiczna

Interwencja kryzysowa

Udzielanie wsparcia pajentom w szczególnie trudnym momencie kryzysu życiowego np. takim jak: śmierć osoby bliskiej, rozpad rodziny, wypadek, zmiana pracy lub otoczenia i inne powodujące duży dyskomfort psychiczny oraz ostrą reakcje na stres. Pomoc specjalisty w tak ciężkim momencie może okazać się bezcenna i jest w stanie ułatwić uniknięcie negatywnych skutków.

+48 725 790 323

Gabinet Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej - Beata Widera - Brzóska